Industrija mesa "Matijević" je 11. februara s nemačkom firmom BANSS potpisala ugovor o isporuci i montaži linije za klanje svinja kapaciteta 300 komada na sat. Investicija je vredna pet miliona evra, a puštanje u rad se planira u julu 2015. godine. Linija je projektovana prema propisima i standardima EU koji su predviđeni da budu u primeni od 2019. godine, saopštila je ova novosadska kompanija.
Ovakva investicija je nastavak dosadašnje prakse ovog preduzeća i sve veće tražnje potrošača da kupuju domaće kako po pitanju sirovine, tako po pitanju visoko postavljenih standarda u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda. Zahvaljujući  izgradnji ove najsavremenije linije čiji će se standardi u Evropi primenjivati tek od 2019. godine, "Matijević" će zadržati vodeće mesto u mesnoj industriji Srbije, ali i šire u regionu, navedeno je u saopštenju.