Na Kopaoniku je 30. i 31. januara 2015. godine održana Druga međunarodna naučna agrobiznis konferencija pod nazivom „Srbija na putu ka Evropskoj uniji“-MAK 2015, u organizaciji opštine Raška, Etno centra Gegula – Centra za uspešan razvoj turizma i poljoprivrede Kraljevo, Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti (CESNA B) Beograd i Klastera puteva kulture Beograd. Na konferenciji je učestvovalo oko 500 najznačajnijih predstavnika prerađivačke industrije, poljoprivrednih proizvođača, udruženja poljoprivrednika, zadruga, turističkih organizacija, agencija i radnika, predstavnika kompanija, lokalnih samouprava, nevladinih i međunarodnih organizacija, objavljeno je na sajtu "Najbolje iz Srbije".
U okviru konferencije obrađena su tematska područja: razvoj poljoprivrede i njen uticaj na društveni proizvod, privredni i ekonomski aspekt turizma, EU i novi trendovi u turizmu, pristupni fondovi u EU, održivi turizam, žene u agrobiznisu i mladi na selu, turizam u finkciji privrednog razvoja, Srbija i zemlje Balkana u turizmu, putevi kulture i narativno brendiranje, problemi zaposlenosti i način njihovog rešavanja, ekološki problemi i zaštita okoline, pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetništva, uloga medija u integracionim procesima, bezbednost i zdravlje na radu i edukacija i sertifikacija.
Ukupno je obrađeno 43, a prezentovano 36 radova. Izneta su stručna, edukativna i inovativna mišljenja i stavovi koji su primenljivi u svim privrednim granama i oblastima.
Na Konferenciji su predstavljena i predložena najcelishodnija rešenja i preporuke kako bi se proces uključivanja u EU odvijao bez poteškoća, uz maksimalnu adaptaciju svim dostupnim sporazumima. Posebno su predstavljeni savremeni trendovi u razvoju turizma i poljoprivrede u EU, kao i način njihovog prikaza kroz razvoj turizma u Srbiji i zemljama na Balkana u cilju što bržeg razvoja potreba određenog tržišta.
Jedan od zaključaka Konferencije je da očuvanje, obnova i razvoj sela i celokupnog ruralnog prostora Republike Srbije treba da bude zakonom proglašen za nacionalni prioritet, kao jedan od segmenata ukupnog korpusa nacionalnog interesa zemlje.
Nauka, obrazovanje i ljudski resursi moraju postati odlučujući činilac ekonomskog, socijalnog, kulturnog i ukupnog društvenog razvoja Republike Srbije. Naše društvo se nalazi u procesu ispunjavanja određenih međunarodnih propisa u domenu modernih tehnologija, kao načina da se strukturno prilagodi svim standardima razvijenih evropskih zemalja.
Prezentovane su ideje i dati određeni predlozi za unapređenje celokupnog stanja u različitim oblastima života u okviru reformi i usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima EU.