Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji i uz tehničku podršku Evropske komisije za slinavku i šap (EUFMD) od 27. do 29. januara 2015. sprovodi vežbu simulacije zarazne bolesti životinja slinavke i šapa. Uz koordinaciju Evropske komisije za slinavku i šap vežba simulacije se istovremeno sprovodi i u Bugarskoj i u Makedoniji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
U vežbi učestvuje 30 predstavnika nacionalne veterinarske službe – veterinarskih inspektora, terenskih veterinara, epizootiologa, pri čemu se situacije simuliraju u kancelarijskim uslovima, bez terenskog rada. Vežba s elementima terenskog rada i demonstracijom svih kapaciteta planirana je za početak leta 2015. Vežbom upravlja nacionalni koordinator, uz podršku eksperata iz EUFMD i danske veterinarske službe, a uz prisustvo posmatrača iz Grčke i Moldavije. Uspostavljeni su Nacionalni krizni centar, Stručna grupa i Regionalni krizni centar. Sve aktivnosti su planirane do detalja, sprovode se u skladu s realnim scenarijumom a učesnici su iskusni i dobro obučeni stručnjaci.
Cilj vežbe je provera kapaciteta nacionalne veterinarske službe da brzo idenitfikuje pojavu naročito opasne zarazne bolesti, da izvrši brzu i pouzdanu dijagnostiku, da sprovede sve propisane mere kako bi se bolest efikasno iskorenila i da o sprovedenim merama blagovremeno informiše zainteresovane strane i javnost. Vežba će pomoći državnoj službi zaduženoj za zaštitu zdravlja i dobrobit životinja da prepozna prednosti i nedostatke u čitavom lancu odgovornosti, kao i da pripremi planove za unapređenje u narednom periodu.
U Srbiji je sistem brzog upozoravanja i hitnog reagovanja na pojavu slinavke i šapa jasno definisan propisima koji su modernizovani u poslednjih nekoliko godina i to Zakonom o veterinarstvu (2005, 2009) i Pravilnikom o merama za sprečavanje pojavljivanja, suzbijanje i iskorenjivanje slinavke i šapa (2009). Mere definisane ovim propisima, kao i nacrtom Kriznog plana (2014) i operativnog priručnika biće testirane u toku ove vežbe.
Evropska komisija za slinavku i šap (EUFMD) predstavlja organ Organizacije za hranu i poljoprovredu (FAO) Ujedinjenih nacija, osnovana je 1954. godine, a Srbija je aktivni član, navodi se u saopštenju.