Krajem novembra i početkom decembra 2014. godine istočnu Srbiju je zahvatio talas niske temperature praćen pojavom kiše koja se ledila, stvarajući izuzetno debele naslage leda. Hladan period praćen je dodatnim padavinama snega i jakim vetrovima, što je kumulativno otežavalo krošnje stabala, te je došlo do velikog broja lomova stabala,kao i izvaljivanja čitavih grupa stabala, stvarajući velike štete u šumama. Obim i visina štete, koja je nastala u šumi, ima za ova područja karakter elementarne nepogode.
Štete su nastale na području kojim gazduje JP "Srbijašume" i to šumska gadinstva Niš, Boljevac, Kruševac, Kučevo i Despotovac, kao i u šumama sopstvenika na obuhvaćenom području. Prema preliminarnim podacima, ugrožena je površina od 18.419 hektara državnih šuma, sa ukupnom zapreminom od 456.326 kubnih metara drveta i 23.886 hektara šuma sopstvenika s ukupnom zapreminom od 266.065 kubnih metara.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je u cilju preduzimanja mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti Uprava za šume formirala posebnu radnu grupu koja je odmah izvršila delimičan uvid u stanje na terenu i sačinila predlog mera i aktivnosti za sanaciju oštećenih šuma od ledoloma i ledoizvala na području istočne Srbije za period 2015-2018. godine.
S obzirom na to da su velike štete nastale i u šumama sopstvenika, sačinjeno je obaveštenje za sopstvenike šuma o prijavi nastalih šteta i merama postupanja u cilju sprovođenja sanacije, koje će biti postavljeno na oglasnim tablama mesnih kancelarija na ugroženim područjima, kao i na veb stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za šume.
Imajući u vidu obim šteta i stanje na terenu, neophodno je hitno preduzimanje mera, te i ovom prilikom pozivamo sopstvenike šuma da prijave nastale štete.