Povodom prenamnoženih glodara Ministarstvo poljoprivrede u saopštenju od 8. decembra podseća da je Uprava za zaštitu bilja tokom leta, nakon dobijenih izveštaja s terena i obilaska ugroženih područja, 25. avgusta 2014. izdala saopštenje o mehaničkim i hemijskim merama suzbijanja glodara (postavljeno na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mpzzs.gov.rs). Suzbijanje, treba obaviti pravovremeno i organizovano, da obuhvati što veće površine, kako poljoprivredne, tako i nepoljoprivredne, i to uz saradnju i koordinaciju svih nadležnih organa i službi na terenu. U saopštenju su navedene mere za suzbijanje glodara.
Od mehaničkih mera preporučuje se zaoravanje strništa dubokim oranjem i druge mehaničke mere; preoravanje useva u kojima je konstatovan visok procenat šteta; gde je to moguće duboko oranje graničnih neobrađenih površina ili košenje; košenje međa, utrina i drugih nepoljoprivrednih površina.
Kada je reč o hemijskim merama, na ugroženim poljoprivrednim površinama treba primenjivati rodenticidne mamke. Preporučuje se primena parafinskih (impregniranih) rodenticidnih mamaka na bazi cink-fosfida i mamka na bazi bromadiolona. Mamci na bazi bromadiolona preporučuju se za primenu u jesenjem periodu, nakon setve ozimih useva. Mamci se primenjuju u skladu s uputstvom za primenu, po suvom vremenu. Ne smeju se ostavljati na površini zemlje, već ih treba postavljati u aktivne rupe glodara ili u kutijama za izlaganje mamaka, kako bi se izbeglo trovanje domaćih životinja, divljači, prirodnih neprijatelja i zagađenje životne sredine. Mamci se ne smeju primenjivati po kiši, posle kiše i u izrazito vlažnom zemljištu. Ne postavljaju se golom rukom, već plastičnim ili metalnim kašičicama ili čašama. Površine tretirane rodenticidnim mamcima se moraju redovno obilaziti, najmanje jednom u 10 dana. Uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju sakupljati, kako bi se sprečila sekundarna trovanja prirodnih neprijatelja glodara, a naročito ptica. Sakupljeni uginuli glodari i ostaci konzumiranih mamaka se moraju ukloniti na bezbedan način.
Rodenticidne, koji su klasifikovani i obeleženi kao naročito opasni, mogu primenjivati samo pravna lica i preduzetnici upisani u Registar pružalaca usluga za obavljanje operativnih usluga - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda. Spisak pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja za pružanje operativnih usluga (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda možete preuzeti na linku www.uzb.minpolj.gov.rs.