Posle jednomesečnog opšteg rasta cena na tržištu žitarica u trgovanju preko Produktne berze u Novom Sadu, prvu nedelju decembra obeležilo je kretanje cena pšenice i kukuruza u različitim smerovima. Cena pšenice je u padu, a kukuruza u porastu. Jednomesečni cenovni proboj pšenice na našem tržištu je zaustavljen i cena hlebnog zrna se sve više približava tržišnoj realnosti, a to su cene ove robe na međunarodnom tržištu. Pšenicom se u protekloj nedelji trgovalo po jedinstvenoj ceni od 23 dinara po kilogramu, što je pad od 0,78 odsto u odnosu na prosečnu cenu u prethodnoj nedelji. Od sredine nedelje trgovanje pšenicom je potpuno stalo, a tražnja više ne reaguje ni na ponude od 22,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Prosečna cena kukuruza iznoslia je u nedelji za nama 14,07 dinara po kilogramu, što je za 3,55 odsto više od prosečne cene u prethodnoj nedelji.
Tronedeljni trend rasta cene soje je zaustavljen. Prosečna cena od 44,86 dinara po kilogramu je za 0,31 odsto manja nego prethodne nedelje, a slično tržištu pšenice, cene u ponudi koje nisu naišle na odgovor kupca su još niže od realizovanih cena.