Na inicijativu ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežane Bogosavljević Bošković 4. decembra je formirana Radna grupa sačinjena od eminentnih stručnjaka i profesora u oblasti agrara, kao i predstavnika udruženja poljoprivrednih proizvođača, koje će funkcionisati kao savetodavno telo ministra, navodi se u saopštenju.
Rad predstavnika savetodavnog tela ima za cilj da ministru iznesu svoje sugestije i primedbe na predložene mere i aktivnosti koje se tiču usklađivanja Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja s drugim planskim dokumentima, na predložene srednjoročne i kratkoročne ciljeve poljoprivredne politike i mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
Takođe, predstavnici savetodavnog tela sugerisaće ministru mere i aktivnosti na jačanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu, mere obezbeđivanja podrške ruralnom razvoju, kao i na projekte iz delokruga Ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, a sve s ciljem unapređenja srpske poljoprivrede.