Ministarstvo poljoprivrede raskinulo je saradnju sa 1.658 agronoma koje je prošla Vlada Srbije angažovala na određeno vreme za rad u poljoprivrednim stručnim službama. Ugovore o raskidu saradnje potpisao je ministar Goran Knežević, a kao razlog naveo je manjak u buxetu Srbije. Za prethodni kvartal Ministarstvo savetodavcima duguje oko 200 miliona dinara i nova vlada će nastojati da u narenom periodu izmiri te obaveze.
Za dalje angažovanje nema movca niti mogućnosti da se projekat nastavi, a u Ministarstvu je ocenjeno da je bolje da se sredstva koja su obezbeđena za ove namene usmere poljoprivrednicima da bi se ublažile štete od suše.