Predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović u pismu upućenom ministru poljoprivrede Goranu Kneževiću podseća da se smanjuje broj zemljoradničkih zadruga, zadrugara i njihovih aktivnosti. Naveo je pet razloga koji su tome doprineli, a da bi se oživeo rad postrojećih zemljoradničkih zadruga i stvorili uslovi za formiranje novih, neophodno je sprovesti određene mere. Jedna od njih je donošenje novog zakona o zadrugama za koji kao osnova može da posluži već usaglašen tekst Nacrta Zakona o zadrugama iz 2011. Takođe, predložio je da se u novoj organizaciji Ministarstva konstituiše Odsek za zemljoradničko zadrugarstvo.