Sumnjivi slučajevi bolesti plavog jezika identifikovani su u subotu 30. avgusta 2014. godine kod ovaca i goveda, saopštila je Uprava za veterinu. Epizootiloški uviđaj i uzorkovanje, uz nadzor nadležne inspekcije, izvršio je Veterinarski specijalistički institut "Niš" u Nišu, koji je 1. septembra 2014. godine dostavio uzorke od goveda iz Sijarinske Banje i ovaca iz Medveđe Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu (Nacionalna referentna laboratorija za bolest plavog jezika u Srbiji) radi ispitivanja na ovu bolest.
Narednog dana izvršena su serološka i virusološka ispitivanja i dostavljeni rezultati koji potvrđuju prisustvo virusa bolesti plavog jezika (serotip 4) u dostavljenim uzorcima poreklom od ovaca iz Medveđe. Uzorci su poslati na potvrdna ispitivanja u referentnu laboratoriju EU.
Nakon postavljanja sumnje na ovu bolest, veterinarska inspekcija i nadležna epizootiološka služba preuzele su odgovarajuće kontrolne mere koje uključuju i zabranu prometa životinja i epizootiološka ispitivanja.
Iako je od poslednjeg slučaja ove bolesti u Srbiji prošlo 12 godina, njena pojava ne predstavlja iznenađenje za veterinarsku službu. Naime, nakon pojavljivanja velikog broja slučajeva u Grčkoj, Bugarskoj i Makedoniji u julu i avgustu ove godine, kao i desetine slučajeva u Rumuniji prošle nedelje, sa epizootiološkog aspekta, moglo se očekivati pojavljivanje bolesti na širem području jugoistočne Evrope. Prisustvo prenosioca bolesti, insekata iz roda Culicoides i specifični vremenski uslovi uz visoku vlažnost, vazdušne struje i drugo, pogodovali su drastičnom širenju bolesti u okolnim zemljama.
U čitavom regionu identifikovan je serotip 4 virusa bolesti plavog jezika za koju je do sada bilo karakteristično odsustvo tipičnih i izraženih kliničkih simptoma kod velikih preživara, dok se kod malih preživara pojavljuju blagi simptomi u vidu otoka usana i hiperemije sluznice usne duplje i jezika.
Na osnovu analize rizika od pojavljivanja bolesti a u cilju obezbeđivanja sistema brzog upozoravanja, Uprava za veterinu je započela monitoring ove bolesti donošenjem uputstva o načinu sprovođenja monitoringa na bolest plavog jezika na području VSI Niš i VSI Zaječar.
Radi se o područjima koja se nalaze u "zoni rizika" širenja boleti iz Bugarske i Makedonije, gde se započelo sa sprovođenjem seroloških, virusoloških i entomoloških ispitivanja, kao i opšteg nadzora na bolest plavog jezika. Serološkim ispitivanjem obuhvaćene su životinje na "sentinel farmama" koja se nalaze u pograničnim opštinama ka Bugarskoj i Makedoniji. Time je obezbeđeno brzo dijagnostikovanje ove bolesti već kod prvih slučajeva u Medveđi.
Imajući u vidu karatkeristike bolesti, može se očekivati pojava oboljenja i širenje kod svih prijemčivih životinja (goveda, ovce i koze) i to na području čitave zemlje. Zbog toga je važno da se osiguraju opšte mere zaštite koje uključuju:
- primenu insekticida u i oko objekata u kojima se drže životinje;
- postavljanje zaštitnih mrežica za komarce na prozore objekata u kojima se drže životinje;
- tretiranje stajnjaka i vodenih površina pogodnih za razvoj insekata, odgovarajućim sredstvima,
- tretiranje prijemčivih životinja efikasnim repelentima koji, ukoliko je moguće, nemaju karencu.
Sve detaljnije informacije o bolesti i načinima prevencije i kontrole mogu se dobiti od nadležnog veterinara ili veterinarskog inspektora.
Prijavljivanje sumnje na bolest plavog jezika obavezno je prema važećim propisima u Republici Srbiji i mora se obaviti bez odlaganja.
U zavisnosti od razvoja događaja, formiraće se regionalni krizni centri za suzbijanje ove bolesti.