Nakon razmatranja štete od dugotrajne suše kao i položaja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednika u novonastalim uslovima ovogodišnje poljoprivredne proizvodnje, Upravni odbor Zadružnog saveza Vojvodine doneo je zaključke o merama koje treba hitno preduzeti radi otklanjanja posledica katastrofalnog stanja useva kao i pomoći zadrugama i ratarima. Zaključci su poslati Vladi Srbije, Ministarstvu poljoprivrede i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu.
Zadružni savez Vojvodine smatra da zbog nastale štete i znatnog umanjenja prinosa sušu treba proglasiti za elementarnu nepogodu. Zadrugama i poljoprivrednicima maksimalno treba pomoći da što brže otklone njene posledice i pripreme se za jesenju setvu. Od nadležnih organa se istovremeno zahteva ravnopravno učešće zemljoradničkih zadruga u sve mere za prevazilaženje posledica suše kao i hitnu isplatu svih dospelih neisplaćenih premija i subvencija ratarima, a stočarima koji su u najtežoj situaciji da se udvostruče propisani iznosi.
Upravni odbor ZSV predlaže i oslobađanje svih zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednika plaćanja za vodni doprinos za tekuću godinu kao i otpis raznoraznih taksa i poreza na nivou lokalnih samouprava. Predlaže se i reprogram na godinu dana dospelih obaveza zadruga i poljoprivrednika po subvencionisanim kratkoročnim i dugoročnim kreditima bankama i fondovima za razvoj na republičkom i pokrajinskom nivou. Istovrmeno, zahteva se i hitno odobravanje kredita sa subvencionisanim kamatama za obezbeđenje repromaterijala i dizel goriva po povlašćenoj ceni za jesenju setvu.
Sagledavjući sveukupno stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda, Upravni odbor ZSV zaključio je da ne podržava donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza žitarica koju predlažu pojedine organizacije. Ovakva mera, po pravilu, što je više puta potvrđeno i u praksi, najviše štete nanosi upravo primarnim proizvođačima i zato bi, smatraju u ZSV, na tržištu trebalo delovati drugim merama, prvenstveno preko državnih robnih rezervi.