Preko Produktne berze u Novom Sadu se protekle sedmice ponuđenom robom trgovalo po većim cenama u odnosu na prethodni period. Najviše se trgovalo kukuruzom, a kupoprodajni ugovori sklapani su po tri osnove. Za zrno ispod standardnog kvaliteta postignuta je cena od 15,40 dinara po kilogramu. Kukuruz standardnog kvaliteta, ali s besplatnim skladištenjem kod prodavca, kupci su plaćali 15,55 dinara po kilogramu a za standardni kvalitet zrna i uslove isporuke 15,50 dinara po kilogramu.
Pšenica s besplatnim skladištenjem do kraja avgusta plaćana je 17,50 dinara po kilogramu, a sa standardnom isporukom 17,30 dinara po kilogramu.
Najveći cenovni rast zabeležen je u trgovanju sojom. Na početku sedmice, cena ove uljarice bila je 55 dinara po kilogramu, a berza je zatvorena s cenom od 57,71 dinar po kilogramu.