Uz podršku Grada Kikinde, u kikindskom  ataru,  sprovodi se inicijativa poljoprivrednika da  sami uređuju atarske puteve, a sve kako bi im pristup parcelama bio znatno bolji. Najveći problem ratarima  predstavljaju uzurpirani poljski putevi, koji su preorani ili suženi, tako da njihovo uređenje treba da olakša kretanje mehanizacije po ataru.

Grad Kikinda je podržao inicijativu poljoprivrednih proizvođača vezanu sa uređenje atarskih puteva, koju  bi  trebalo sprovoditi svake godine, i to s proleća i jeseni, kako bi putevi bili u funkciji, a ratari imali bolji pristup parcelama.

 - Naftu za svih 10 katastarskih opština obezbediće grad, dok poljoprivrednici uređuju atarske puteve, istakao je LJuban Sredić, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu i mesne zajednice.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, svim vlasnicima odnosno korisnicima poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kikinde poslao  je obaveštenje u kojem se navodi da je zabranjeno preoravati, sužavati, prekopavati, zasipati poljske puteve, odnosno poorati i oštetiti poljski put prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta.

Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprvredu i ruralni razvoj, podsetila ih  je da  je to regulisano sa dve gradske odluke. Jedna se odnosi na uređenje nekategorisanih puteva gde je upravljač atarskih puteva javno preduzeće, a  druga odluka na  zaštitu poljoprivrednih imanja. Odluke i navedene  zabrane, treba poštovati i pridržavati ih se. 

 

Foto: Grad Kikinda