U okviru akcije prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada koji se koristi  tokom poljoprivredne proizvodnje, Grad Sombor u saradnji sa PSS "Sombor", započeo je distribuciju džakova za prikupljanje plastične ambalaže, po svim mesnim zajednicama na teritoriji grada.

Poljoprivredni proizvodjači namenske džakove mogu da preuzmu u svojim mesnim zajednicama, kako bi u njih odlagali  ambalažni pesticidni  otpad koji će koristiti tokom predstojećih radova u polju.

Upotrebljenu ambalažu pre odlaganja u namenske džakove potrebno je pravilno isprati, a o datumu i vremenu njihovog preuzimanja domaćini će biti blagovremeno obavešteni.

Cilj ove akcije je da se što više građana  uključi i tako doprinesu zdravijoj i čistijoj  životnoj sredini.