U utorak, 12. marta, u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,
Savez za Regenerativnu poljoprivredu Srbije, svim zainteresovanima predstaviće
svoju viziju, ciljeve i aktivnosti.
Događaj će bitii prilika da se čuje više o osnivačima, radnim grupama
Saveza, kao i da se isprate panel diskusije koje će se baviti aktuelnim temama od
značaja za čitav sektor regenerativne poljoprivrede i svih njenih učesnika, pokrivajući
problematiku gazdinstva, ali i kreiranja tržišta za regenerativne proizvode.
Prisustvo ovom događaju možete potvrditi registracijom na linku:
https://bit.ly/regagriforma
Partneri Saveza se raduju da sve zainteresovane ugoste i pruže im priliku za
upoznavanje, razgovor, umrežavanje i razmenu ideja o problemima sa kojima se
suočava ceo sektor poljoprivrede, kao i potencijalnim rešenjima.