Obavezna termička obrada otpada hrane pokazala se izuzetno efikasnom u Japanu, gde više od 20 godina nije bilo izbijanja bolesti povezanih saishranom

Nauka ocenjuje da obim stvaranja organskog otpada na globalnom nivou zahteva promenu ekonomskih uslova i lanaca snabdevanja hranom,kako bi se smanjila nesigurnost u snabdevanju namirnicama, prenosi sajt All about feed. Smanjenje gubitka hrane i poboljšanje njene distribucije radi ishrane gladnih treba da budu najviši prioriteti.

Vlade u Japanu, Južnoj Koreji i Tajvanu najdalje su otišle u ovoj oblasti. Usvojile su zakone, propise, ekonomske podsticaje, subvencije i izgradile infrastrukturu kako bi organizovale prikupljanje i recikliranje otpada hrane. U ovim državama se do 65 odsto ovog otpada pretvara u stočnu hranu.

Obavezna termička obrada otpada hrane pokazala se izuzetno efikasnom u Japanu. Tamo, naime, više od 20 godina nije bilo izbijanja bolesti povezanih saishranom.

Mnoge zemlje, poput SAD i članica EU, imaju komplikovane zakone i propise,čijajeuloga da spreče prenošenje bolesti životinja. Rezultat toga je da se samo pet do deset odsto dostupnog otpada hrane koristi za ishranu životinja.

U Kini, uprkos teškoćama u kontrolisanju virusa afričke kuge svinja, nove inicijative vlade usmerene su ka tome da se više od 350 miliona tona otpada hrane na godišnjem nivou usmeri u proizvodnju stočne hrane.

Kina sprovodi dobro osmišljen sistem pretvaranja otpada hrane u hranu za životinje kako bi smanjila zagađenje životne sredine i oslobodila se zavisnosti od uvoza soje.

Aktuelno globalno zagrevanje i rastuća populacija,koju treba nahraniti, nameću razvoj održive proizvodnje hrane kao prioriteta. Ovde do izražaja dolazi cirkularna poljoprivreda. Korišćenje nusproizvoda i otpada kao hrane za životinje ne samo da pomaže smanjenju otpada, već ima nutritivne benefite za životinje.

Studija,koju je uradilo Odeljenja za animalnu nauku Univerziteta Minesota, zaključila je da je pretvaranje otpada hrane u hranu za životinje visoko vredna praksa, ali nedovoljno iskorišćena.

Ipak, nijesav otpad hrane pogodan za upotrebu u ishrani životinja,iz različitih razloga. To ponekad nije sigurna praksa, jer otpad može da sadržiineodgovarajuću količinu vlage, nedovoljnu nutritivnu vrednost... Međutim, čak i otpad koji nije pogodan za ishranu životinja,mogao bi se koristiti u proizvodnji insekata,koji bi se potom upotrebili kao hrana za životinje.

Studija je navela da je trenutna tehnologija termičke obrade,koja se koristi u industriji hrane i hrane za životinje,efikasna u odnosu na sve parazite, patogene bakterije i viruse, osim priona povezanih sa prenosom bolesti ludih krava kod preživara i afričke kuge svinja.

A.Milić

Foto: G. Mulić