Javni poziv za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze je raspisan danas! Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze obuhvataju podsticaje za:

 1) fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju; 2) izradu vinogradarskog projekta;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju;

4) nabavku sadnica vinove loze;

5) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno nabavku kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Za subvenciju zainteresovani se mogu  prijaviti na portalu ePodsticaji.