Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i ove 2023. godine biće realizovana akcija prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.Akcija će se sprovoditi od ponedeljka 12. juna do 21. juna po sledećem rasporedu:

12.jun

Jarak od 08:30 do 10:00 časova


Šašinci od 11:00 do 13:00 časova

 

13.jun


Sremska Rača od 08.00 do 10:00 časova


Bosut od 11:00 do 13:00 časova

 

14.jun


Divoš od 08:00 do 10:00 časova


Stara Bingula od 08:00 do 09:00 časova


Čalma od 12:00 do 14:00 časova

 

15.jun


Martinci od 08:00 do 10:00 časova


Laćarak od 12:00 do 14:00 časova

 

16.jun


Sremska Mitrovica – Victoria oil (Stara šećerana) od 08:00 do 13:00 časova

 

19.jun


Šuljam od 08.00 do 09:30 časova


Šišatovac od 08:00 do 09:30 časova


Grgurevci od 10:00 do 12:00 časova


Ležimir od 10.00 do 12:00 časova

 

20.jun


Bešenovo od 08:00 do 10:00 časova


Bešenovački Prnjavor od 08.00 do 09:00 časova


Veliki Radinci od 11:00 do 13:00 časova

 

21.jun


Ravnje od 08:00 do 09.00 časova


Zasavica 1 od 09:00 do 10:00 časova


Zasavica 2 od 10:00 do 11:00 časova


Mačvanska Mitrovica od 11:00 do 12:00 časova


Radenković od 12:00 do 13:00 časova


Noćaj od 13:00 do 14:00 časova

M.A