Danas je u Privrednoj Komori Vojvodine (PKV) održana završna konferencija projekta "Praktična pomoć pčelarima da ispune uslove za obezbeđivanje  bezbednosti pčelinjih proizvoda namenjenih direktnoj prodaji potrošaču u skladu sa zahtevima EU za bezbednost hrane na osnovu HACCP" Ovaj projekat razvijen je u okviru projekta pomoći Slovačke Republici Srbiji "Podrška ostvarivanju higijenskih standarda EU i angažovanju žena pčelara u preradi pčelinjih proizvoda u Vojvodini". Rezultat projekta predstavljeni su u okviru redovnog sastanka Grupacije za pčelarstvo PKV.

- Realizacija projekta počela je 2021. godine, a sama ideja rodila se pre nekoliko godina  kao rezultat dobre saradnje sa slovačkim Institutom za istraživanje hrane. Slovačka vlada je finansirala izvođenje projekta čiji osnovni cilj je unapređenje higijenske prakse u radu pčelara. Zadatak je bio da se zakonske odredbe EU u ovoj oblasti prilagode domaćim zakonskim odredbama. Veliku pomoć u ovom poslu pružio nam je Naučni institut za veterinarstvo u Novom Sadu, rekao je Jozef Gašparovski, koordinator projekta.

Gašparovski je dodao da je u okviru projekta organizovana studijska poseta Slovačkoj i tamošnjem pčelarskom Insitutu, gde su naši pčelari mogli da se upoznaju sa pčelarskim iskustvima u ovoj zemlji  Rekao je i da je razmena iskustava bila u oba smera, jer su Slovaci mogli dosta toga da nauče iz srpskih pčelarskih iskustava.

-Drago mi je što je ovaj projekat podržan sredstvima SlovkAid-a jer su ostvareni veoma značajni rezultati. Izrađen je priručnik, velik broj pčelara prošao je obuku, a veoma važno je i to što je uspostavljena direktna veza između istraživačkih instituta u dve države koji će nastaviti sa sarađuju i nadalje, rekla je Monika Podsklanova Šuhajdova, zamenik ambasadora Slovačke ambasade i dodala da će Slovačka nastaviti da preko fondova i šema traži načine da saradnju i dalje unapređuje.  Namera je, kako je rekla, da naučnici i udruženja iz Srbije ponovo posete Slovačku i da se ova priča nastavi.

Pored završne konferencije projekta  u okviru sastanka Grupacije za pčelarstvo razgovaralo se i o drugim temama. Posebno interesantna je inicijativa Grupacije da se u škole uvede medni obrok.

 - Jedan od ciljeva Grupacije je povećanje potrošnje meda. Tako smo došli na ideju da uvedemo medni obrok u škole kojim bi obuhvatili učenike nižih razreda osnovnih škola, najpre u Novom Sadu.Očekujemo da će ova aktivnost početi da se realizuje u oktobru, rekao je Radomir Vlačo, predsednik Grupacije za pčelarstvo PKV.

Tekst i foto:A.Milić