Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023.godinu. Cilj je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinarabez PDV-a.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava.

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru, a iznos sredstava za podršku  podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Konkurs je otvoren do 30.06.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova. Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.