Danas je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde se nalazi sedište Glavne odgajivačke  organizacije na teritoriji AP Vojvodine, održan jubilarni, 10. seminar odgajivačkih organizacija u stočarstvu AP Vojvodine.

Tom prilikom  predstavljeni su stručni izveštaji o sprovođenju  mera iz odgajivačkog programa za 2022. godinu po granama, a učesnici skupa upoznati su i sa aktuelnostima u radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predstavljeni su  razvojni zadaci u sprovođenju odgajivačkih programa. U okviru seminara promovisana je "Matična knjiga lipiicanera Srbije"

Skup je svečano otvorio dr Nenad Katanić, pomoćnik ministarke poljoprivrede, naglasivši da sva grla koja su obuhvaćena odgajivačkim programom postižu odlične rezultate. Rekao je i da su aktuelne mere podrške stočarima koncipirane tako da obuhvate što veći broj životinja, ali da će se u budućnosti, po uzoru na EU, veća podrška davati kvalitetnijim životinjama čija se produktivnost kontroliše.

Opširniji izveštaj sa ovog seminara donosimo u narednom broju lista Poljoprivrednik.

A.M.

Foto: G. Mulić