Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta,  u okviru programskih aktivnosti na 90.Međunardonom poljoprivredniom sajamu, održan je Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji.  Skup je organizovan u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu - FAO, Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne asocijacije “Serbia Organika”.

Dijalog je okupio ključne aktere iz oblasti poljoprivrede, nauke, civilnog društva i privrede na kome se razgovaralo o važnosti transformacije prehrambenih sistema za očuvanje biodiverziteta.

- Održivi prehrambeni sistemi  postali su imperativ u  celom svetu, a Srbija sve više prepoznaje značaj njihove implementacije u zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti, agroekologije, lokalne proizvodnje hrane, očuvanja autohtonih sorti biljaka i podrške poljoprivrednicima u primeni održivih praksi” naglasila je Ivana Simić, generalni sekretar Nacionalne organizacije “Serbi Organika”

 Na skupu je naglašeno  da je važno uspostaviti ravnotežu između poljoprivredne proizvodnje I očuvanja prirodnih resursa. Od panelista učesnika  skupa posebnu pažnju privuklo je izlaganje dr Pabla Šurana, konsultanta za održivi razvoj iz Argentine koji je govorio o važnosti očuvanja zemljišta kao resursa za poljoprivredu. Kao jedna od modela koji doprinosi očuvanju biodiverziteta i promoviše održivi razvoj naveo je  Biodistrikt, koji predstavlja geografsko područje na kojem poljoprivredni proizvođači, građani, turistički pružaoci usluga, udruženja i organi lokalne samouprave sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, zasnovanim na organskim principima i praksi.

-U saradnji sa “Serbia Organika” u pripremi je  piolot projekat koji će biti primenjen u Srbiji. Na taj način želimo da pokažemo  kako proizvođači organske  hrane  mogu da budu povezani, imaju održivu proizvodnju  i da sa svojim proizvodima opstanu na tržištu, rekao je Šuran naglasivši da trenutno na principima orghanske prakse i proizvodnje  uspešno funkcioniše preko 300 biodistrikta.

K. R.