Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2023. godinu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet Konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma i melioraciji degradiranih šuma, nabavku opreme za zaštitu šuma, radove na izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu jeste do 171.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 60.000.000,00 dinara;

2.Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 21.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 150.000,00 dinara po hektaru;

3.Nabavka opreme za zaštitu šuma od požara u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara;

4.Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 40.000.000 dinara;

5.Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 2. zaključno sa 29.09.2023. godine, za tačke 3, 4 i 5. zaključno sa 31.05.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.

M.A