Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, republičke i pokrajinske inspekcije nadležne za poslove poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i stručne organizacije zaštite prirode upozoravaju da su u Srbiji sve češći slučajevi stradanja zaštićenih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, čiji je uzrok zloupotreba insekticida "furadan 35 ST" (aktivna supstanca: karbofuran).
Broj registrovanih slučajeva trovanja strogo zaštićenih vrsta ptica karbofuranom i broj otkrivenih zatrovanih mamaca u značajnom je porastu.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost da je 31. 12. 2013. ukinuta dozvola za promet sredstva za zaštitu bilja "furadan 35 ST" u Srbiji. U skladu sa odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, inspekcijske službe Ministarstva, zajedno sa uvoznicima i distributerima aktivno radi na povlačenju iz prometa zaliha ovog sredstva za zaštitu bilja, čija je dalja prodaja i primena zabranjena.
Pozivaju se relevantne institucije i organizacije, nevladine organizacije i građani da pravovremenim prijavljivanjem eventualnih slučajeva posedovanja i korišćenja "furadana" pomognu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i drugim nadležnim organima u procesuiranju odgovornih počinilaca.