Usled dugotrajnih obilnih padavina i naglog porasta vodostaja proglašena je vanredna odbrana od poplava na reci Lim i na reci Grabovici kroz Sjenicu na Vodnoj jedinici „Lim - Prijepolje“ sektor S.7. Obilne padavine, kako navodi JVP „Srbijavode“,  u Crnoj Gori su dovele do porasta nivoa reke Lim u opštini Prijepolje i na toj deonici proglašena je vanredna odbrana od poplava. Obilne padavine dovele su do porasta vodostaja i na reci Grabovici u Sjenici, koja se izlila i poplavila oko 40 objekata u naselju Bukreš na neuređenom delu reke.

Službe JVP "Srbijavode" i nadležnih vodoprivrednih preduzeća prate kretanje promena nivoa vode na terenu, kao i promene stanja na odbrambenim linijama. U koordinacija sa nadležnim organima lokalne samouprave, komunalnim preduzećima, Štabom za vanredne situacije na području Opštine preduzimaju se sve neophodne mere u cilju odbrane od poplava.