Zaključno sa 18. julom, proizvođači su Direkciji za robne rezerve ponudili 12.277 tona pšenice, što je nešto više od desetine od predviđenih 100.000 tona.
Direkcija kupuje isključivo domaću pšenicu registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zadruga, a kilogram propisanog kvaliteta plaća 23 dinara sa PDV-om. Proizvođači ponudu o prodaji pšenice najpre upućuju Produktnoj berzi u Novom Sadu i potom s Direkcijom potpisuju kupoprodajni ugovor. Isplata je najkasnije u roku osam dana od potpisivanja ugovora.
Ponuda o kupovini pšenice za potrebe Robnih rezervi ostaće otvorena sve dok ne bude otkupljeno predviđenih 100.000 tona.