Cena lovnih karata za lovnu 2014/2015. godinu iznosiće, kao i prošle godine, 1.000 dinara. Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izvršila štampanje lovnih karata i započela njihovu distribuciju, u skladu s propisanom procedurom.
Distribucija lovnih karata će se obavljati preko Uprave za šume i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Obaveštenje o postupku dobijanja lovnih karata možete pogledati na sajtu Ministartsva poqoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.