Centralna  asocijacija  proizvođača mleka Vojvodine  apelovala je na  nadležne u Vladi Srbije  da se hitno preduzmu mere kako bi se smanjila disproporcija između otkupne cene mleka i cena komponenti  za ishranu krava. U izdatom saopštenju, koje je potpisala predsednica asosijacije Sanja Bugarski,   navodi se  da je  cena hrane za krave izuzetno  visoka  i da prerađivači  ne žele  da otkupljuju mleko po ceni koliko stvarno košta njegova proizvodnja.
Cena mleka je ovih dana povećana za 3,5 odsto, dok je rast cena inputa  za proizvođača  mleka  veći čak za 50 odsto", navodi se u saopštenju ove asocijacije, sa upozorenjem da će farmeri, ukoliko se disproporcija značajno ne koriguje, doći u situaciju da neće moći da nahrane krave i biće prinuđeni da kao pre nekoliko godina kvalitetna pošalju u klanicu.
Asocijacija  je istovremeno zatražila da se po hitnom postupku iz državnih robnih rezervi omogući kupovina stočne hrane, a da Centralna asocijacija proizvođača mleka u tome učestvuje, kao i da kontroliše ravnomernu i ravnopravnu prodaju  i disitribuciju osnovnih komponenti za stočnu hranu s ciljem da  se spreči preprodaja i nelegalna trgovina.
Od Vlade se takođe traži da donese uredbu o minimalnoj proizvođaćkoj ceni mleka, a predlaže se  i da se uvedu subvencije za kupljenu koncentrovanu hranu u odnosu jedan kilogram mleka za dva kilograma koncentrata za visokomlečne krave.
Asocijacija je zatražila da država najkasnije do 15. avgusta isplati sve obaveze koje ima prema farmerima, kao i da se premija sa pet povećava na deset dinara.