U blizini Ravene u Italiji, Kverneland group koji već deceniju radi pod okriljem Kubota grupacije, nedavno je 21. juna za evropske novinare organizovao konferenciju na kojoj je predstavio inovirana rešenja na već dobro poznatim i dokazanim tehničkim rešenjima za obradu zemljišta, setvu, zaštitu bilja i aplikaciju mineralnih đubriva.

Izazovi održive poljoprivrede su postale sve veće i kada se govori o njihovom prevazilaženju postoji samo jedan odgovor: razmišljaj o inovacijama. Na primer kako postići iste ili čak veće prinose sa manjim inputima. PUDAMA sistem razvijen od Kverneland Group Soest u Nemačkoj u saradnju sa Univerzitetom za primenjenu nauku u Kolinju premijerno je prikazan u Italiji.

PUDAMA se u svom radu sistematično fokusira na aplikaciju mineralnog đubriva na tačno određeno mesto za vreme setve kukuruza. To omogućava preciznu setvu kukuruza sa specifičnim ulaganjem startnog đubriva depozitorom tačnou zoni ispod semena kukuruza gde je i najpotrebnije. PUDAMA unapređuje cilljano diskontinualno plasiranje đubriva u oblasti semena kukuruza i u poređenju sa aplikacijom đubriva u redu, u ovom slučaju je mnogo bolje iskorišćenje nutrienata od strane korena biljke. Ovo smanjuje količinu dostupnog startnog đubriva između redova kukuruza i značajno smanjuje ispiranje nitrata i fosfata vodom. Bazirano na istraživanju dr. Maks Boutena sa Univerziteta primenjenih nauka u Kolonju ovo može doprineti ušteti starnog đubriva u količini do 25% sa PUDAMA sistemom u poređenju sa konvencionalnim sistemom i omogućiti adekvatan rast kukuruza, a da se pri tome održi potencijal prinosa. PUDAMA koristi efikasnije resurse i čini proizvodnju biljne hrane održivom uz zaštitu zemljišta, vode i vazduha.

PUDAMA princip

Đubrivo se sakuplja u ulagaču u definisanoj količini i aplicira se u zemljištu putem vazdušne struje. Senzor povezan između ulagača za đubrivo i seme sinhronizuje aplikaciju kako semena tako i đubriva. Radna brzina Optima SH PUDAMA sejalice ima frekvenciju izbacivanja đubriva na određenom mestu frekvencijom 35 kuglica đubriva sekundi po sekundi. Suština je u tome da se kuglice mineralnog đubriva pre nego što dođu do ulagača zadržavaju u sprovodnoj cevi od distributera, u zoni gde ih zadržavaju četkice. Kada je potrebno nakupljena količina od nekoliko kuglica pod dejstvom vazdušne struje odlazi do ulagača gde se pozicioniraju na određenu poziciju. Sa tehnologijom kao što je Optima TFprof SX PUDAMA poljoprivrednici mogu uštedeti novac smanjenjem primene đubriva kao i drugih radnih troškova kao što su radni.

Na konferenciji je između ostalog prikazan u novom izdanju i plug MRP 2300 S koji je namenjen za oranje pri čemu je točak traktora van brazde (On-land), ali i plug namenjen prvenstveno za korišćenje u organskoj poljoprivredi Ecomat takođe On-land. I razrivač Enduro prikazan je u novom izdanju sa radnim organima koji obzebđuju još bolje mešanje zemljišta i biljnih ostataka, kao i kratka tanjirača Qualidisc PRO sa novom opremom za konsolidaciju obrađenog tla. Svoju premijeru imao je i prednji ISOBUS tank  f-drillmaxizapremine do 2.200 l.