Na svečanom otvaranju, naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive“, u Gradskoj kući u Novom Sadu, nakon muzičkog spektakla obratio se dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Nedeljko Tica. Prilikom obraćanja je ukazao na razvoj i značaj Departmana za veterinarsku medicinu tokom 22 godine postojanja.
Nekontrolisana upotreba antibiotika ima ozbiljne posledice na zdravlje životinja, a samim tim i ljudi, dodao je dekan i istakao značaj incijative Departmana pri rešavanju globalnog problema kroz organizovanje konferencije kao i skretanja pažnje naučne i stručne javnosti na pomenuti problem.  
"Jedan od globalnih problema je antimikrobna rezistencija i zadatak je kako doktora medicine, tako i doktora veterinarske medicine da ga reše. Zaista verujem da je razmena ideja i mišljenja na ovu temu ključni faktor u rešavanju problema. Smatram da je učestvovanje na ovoj konferenciji dobar put ka borbi protiv antimikrobne rezistencije." rekla je u svom obraćanju prof. dr Petra Cagnardi, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Milanu.
U ime grada Novog Sada učesnike konferencije je pozdravio član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i istakao zadovoljstvo zbog organizvanja naučne konferencije sa međunarodnim učešćem u gradu koji ove godine nosi titulu Evropske prestonice kulture. 
Podsetio je da je pre pandemije, Novi Sad bio na visokom trećem mestu po poseti turista zbog konferencija i kongresa i da se taj trend vraća. 
Pozvao je sve učesnike da iskoriste vreme nakon predavanja da se upoznaju sa lepotama grada Novog Sada.