Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, Serbia Organika uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji  u saradnji sa Sekretarijatom za poljoprivredu Gradske uprave grada Beograda organizuje 15. juna obuku iz oblasti organske proizvodnje u Beogradu.
Obuka je namenjena osoblju gradskih opština sa teritorije Grada Beograda, ostalih lokalnih samouprava i Regionalnih razvojnih agencija iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja kako bi se obezbedili prenos znanja i podrška poljoprivrednicima koji žele da se uključe u organsku proizvodnju.
Serbia Organika uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji je već uspešno  sprovela  ove godine dve obuke, u Nišu i u Zaječaru  i nastaviće ih i u narednom periodu sa ciljem da  što veći deo teritorije Srbije bude obuhvaćen.
Organska proizvodnja  već godinama beleži stabilan rast i pretenduje da postane dominantan način poljoprivredne i prehrambene prozivodnje u Evropi, ali i širom sveta.
Organska poljoprivreda, kao održiv prehrambeni sistem ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi  može da donese proizvođačima značajnu ekonomsku korist. Kao značajan izvor inovacija  organska poljoprivreda može da pomoge poljoprivredi da prevaziđe postojeće izazove i doprinese unapređenju konkurentnosti  proizvođača i domaće poljoprivrede.
Organska prozvodnja u Srbiji ima izuzetne potencijale, uzevši u obzir  da je potražnja za ovim proizvodima povećana i kod nas i u svetu.  Prepoznavši taj potencijal, Nacionalna asocijacija Serbia Organika se nesebično godinama zalaže za razvoj organske proizvodnje na svim nivoima, osmišljavajući i pokrećući brojne inicijative usmerene ka kreiranju i uspostavljanju povoljnog ambijenta koji doprinosi značajnom razvoju kompletnog sektora.
Prepoznavši upravo  potencijal organske proizvodnje GIZ projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji više od decenije intezivno podržava ovaj sektor i njegove učesnike, kroz brojne aktivnosti koje imaju za cilj  unapređenje, razvoj, inovativnost i promociju, što je takođe i cilj sprovođenja aktuelnih obuka.
Deceniju koja je iza nas odlikuje intezivan rast i razvoj ovog sektora u Srbiji. Površine  koje su uključene  u  organsku proizvodnju  su se u ovome periodu uvećale sa 5.855 ha (2010.godine) na preko 23.000 ha (2021.godine). Razvija se intezivno i stočarska proizvodnja, prerađivačka industrija, a intezivno  raste i broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju kojih je sada više od 6.500.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prepoznalo perspektivnost organske proizvodnje i kreiralo  niz stimulativnih mera podrške organskoj proizvodnji. Ove mere se odnose na instutucionalni i zakonodavni okvir, na otvaranje novih tržišta,  kao i na podsticaje koji su značajno veći u odnosu na podsticaje u konvencionalnom načinu proizvodnje.
Zakonodavni okvir je u stalnom procesu harmonizacije sa propisima EU,  mere podsticaja resornog ministarstva  namenjene organskoj proizvodnji su  u poslednjih nekoliko godina izuzetne, a domaće tržište se intezivno razvija.            
Takođe i izvoz organskih proizvoda konstantno raste, a u poslednjih 10 godina čak 15 puta je porasla vrednost izvezenih organskih proizvoda.  U 2021. godini  iznos izvoza je dostigao iznos od 57,4 miliona evra. U odnosu na 2020. vrednost izvoza organskih proizvoda je porasla 53 odsto, a za dve godine čak  93,3 odsto.
Od 33 države u koje smo izvezli organske proizvode u 2021. godini EU tržište je  tradicionalno najveći partner za izvoz organskih proizvoda iz naše zemlje, a od država najveću vrednost izvoza  Srbija već godinama ostvaruje sa Nemačkom na čije tržište se izveze trećina organskih proizvoda.
Za sve dodatne onformacije se možete obratiti na sledeći kontakt: 
Ivana Simić, Generalni sekretar, +381 65 8556868, imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.