Portal dim.rs koji će se koristiti za za detekciju i praćenje požara na poljoprivrednim područjima Srbije, kao i za prijavljivanje požara od strane korisnika predstavljen je juče u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu. Aktiviranje ovog veb portala, kako se na njemu navodi ima za cilj da se stane na put paljenju žetvenih ostataka, ali i paljenju deponija, šuma, livada itd, zatim da se podigne svest poljoprivrednika o štetnosti paljenja žetvenih ostataka po životnu sredinu. Takođe portal ima zadatak da obezbedi praćenje i raspoznavanje problematičnih područja na teritoriji Srbije na osnovu čega bi se dodatno ukazalo na postojeći problem i važnost prevazilaženja istog, zatim da ukaže na štetnost paljenja žetvenih ostataka po vazduh i mikrobiološki sastav zemljišta kao i podizanje svesti pojedinca o važnosti zaštite životne sredine.

Poljoprivreda je jedna od osnovnih privrednih grana u Srbiji i veliki deo spoljno-trgovinske razmene se upravo zasniva na njoj. Poseban višedecenijski problem koji proističe iz nje je neadekvatna praksa koja se primenjuje na kraju svake proizvodne sezone za potrebe uklanjanja žetvenih ostataka. Iako je zakonom zabranjeno i kažnjivo paljenje žetvenih ostataka i izazivanje otvorenog plamena na njivama, ova praksa se ponavlja iz godine u godinu. Poljoprivrednici se pravdaju nemogućnošću ili ekonomskom neisplativošću primene drugih agroekoloških postupaka za njihovo uklanjanje. Paljenje strnjike direktno utiče na životnu sredinu, kako na mikrobiološki sastav zemljišta, tako i na kvalitet vazduha, pa samim tim i na ljudsku populaciju i u ruralnim i u urbanim sredinama. Proteklih godina svedoci smo intenziteta ove prakse i njenih negativnih uticaja (dim koji prekriva autoputeve i onemogućava bezbednu vožnju, zagađenost vazduha u naseljenim područjima, smrtni slučajevi usled gušenja na njivama i drugi), navodi se na portalu dim.rs.

Prilikom predstavljanja internet portala Gordan Mimić, naučni saradnik Instituta "Biosens" objasnio je da će građani sa svojih mobilnih telefona moći da pošalju sliku i lokaciju požara. Podaci o požarima dostupni su na interaktivnoj mapi na portalu, a kao dodatna funkcija omogućeno je i praćenje kvaliteta vazduha u Srbiji. Takođe statistički podaci o požarima počevši od 2015. godine do danas se mogu besplatno preuzeti sa portala, navodi Agropress.  

Rad portala ima za cilj detekciju i praćenje poljoprivrednih područja koja se spaljuju na teritoriji Srbije i njihovu vizuelizaciju kroz veb portal kako bi se dodatno ukazalo na ovaj problem i pokušala podići svest među samim poljoprivrednicima koji praktikuju ovakav vid uklanjanja žetvenih ostataka. Pomoću satelitskih snimaka moguće je objektivno i sveobuhvatno sagledati obime požara na poljoprivrednim parcelama, što je osnova za dalje analiziranje i razumevanje ove pojave u širem kontekstu. Sateliti su u komercijalnoj upotrebi od 70-tih godina prošlog veka i pokazali su se kao vrlo pouzdan izvor informacija za potrebe poljoprivrede. Komercijalni sateliti za osmatranje Zemlje lete na visini od nekoliko stotina kilometara iznad njene površine i svakodnevno prikupljaju podatke o celoj površini Zemlje sa visokim prostornim rezolucijama što omogućava uspešnu realizaciju i dugoročan kontinuitet jednog ovakvog rešenja. Osim najnovijih požara kroz aktivno praćenje pomoću satelita, veb portal omogućava i sagledavanje trendova tj. raspoznavanje onih područja koja se češće pale od drugih. Na taj način moguće je usmeriti dalje korake u rešavanju ovog problema ka najproblematičnijim opštinama. Takođe, kroz mobilnu aplikaciju promoviše se učešće pojedinaca u ovom projektu, a ujedno se prikupljaju dodatni podaci koji mogu poslužiti za verifikaciju postojećih rezultata.