Udruženje "Seoskih žena opštine Vrnjačka Banja" koje okuplja žene iz rubnih podrčja Opštine, sa otežanim uslovima rada, krupnim koracima osvaja turističko tržište Vrnjačke Banje. Želja da se u domaćoj radinosti, na tradicionalan način, od autohtonih sorti voća i povrća, šumskih plodova, a pre svega viškova iz svog domaćinstva, stvore svojevrsna dela umetničke vrednosti i na taj način obezbede dodatne prihode za svoje porodice.Dvadesetak žena različitih profila, mladih, iskusnih domaćica i visokoobrazovanih ima paletu svojih proizvoda spremnih za tržište ima podršku Opštine u svakom pogledu.
Međutim, vredne žene žele da u svom pristupu ovom svetskom trendu uđu uz pomoć nauke, poštujući tuđa iskustva i znanja. Jedan od takvih koraka učinjen je u periodu od 16.do 18. maja gde je u organizaciji jednog od najstarijih Srpskih firmi za sertifikaciju i kontrolu "Organik kontrol sistema“ i Udruženja "TERRAS" iz Subotice sprovedena obuka putem BIOŠKOLE TERRAS u Subotici, Bačkoj Topoli i Novom Sadu teorijski, na imanjima i u fazi
prerade i plasmana organskih proizvoda sa osvrtom na Zakonsku regulativu gde su  kroz neposredan kontakt pojašnjena mnoga pitanja. Posećene su Organske farme "Mamužić" iz Tavankuta kod Subotice,"Tružinski"iz Bačke
Topole a naročiti utisak je ostavila porodica mladih Kuzmanovića iz Čeneja kod Novog Sada koji su na gazdinstvu svojih dedova zaokružili ciklus organske proizvodnje na zatvorenom i otvorenom prostoru sa gazdaricom Sanjom
na čelu koja je svoju fakultetsku diplomu i život u Novom Sadu posvetila podizanju zdrave porodice uz zdrave proizvode.
Ovo gazdinstvo bilo je pravo mesto gde je "TERRAS", nakon sprovedenog testiranja, uručio UVERENjA za 10.polaznika  seminara. U Novom Sadu su posećeni poznati distributeri i prodavci ZDRAVE HRANE.
Naredni zadaci Udruženja su formiranje online prodajnog kutka KUĆE VRNjAČKIH UKUSA, predstavljanjem na društvenim mrežama i Medijima, a kroz učešće na Smotrama i Manifestacijama širom zemlje i u regionu steknuće se iskustvo u budućim aktivnostima.
Jedan od zadataka Udruženja i opštine Vrnjačka Banja je izrada Akcionog plana za razvoj organske poljoprivrede gde se očekuje pomoć od "Organik kontrol sistema", Fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke Banje kao i sopstvenih snaga jer u svojim "redovima" imaju 4.mlade članice sa diplomama poljoprivrednih fakulteta i Master studijama Organske proizvodnje. Zahvaljujuči stručnim kapacitetima Udruženje je spremno da preuzme odgovornost organizovanja i kontrole ove perspektivne proizvodnje, a kroz saradnju sa drugim činiocima učestvuje u realizaciji Međunarodnih i regionalnih Projekata  u oblasti zaštite životne sredine u Vrnjačkoj Banji koja spaja klasični i zdravstvenog turizma gde je hrana jedna od najvažnijih karika.
Tekst i foto: Milica Đorđević