Oraganizacija za mlade IUVENTA iz Šapca će u narednih 30 meseci sa partnerima iz Francuske, Italije, Belgije i Nemačke sprovoditi projekat PROPAGRI. IUVENTA će zajedno sa partnerima iz EU raditi na aktuelnim izazovima sa kojima se neki mladi suočavaju: nezaposlenost, neuspeh u obrazovanju i nedostatak referenci, društvene i ekonomske barijere koje ugrožavaju njihovo uključivanje u profesionalni i obrazovni svet.

Ovaj projekat ima za cilj da odgovori na potrebe NEET grupe mladih ( onih koji nisu u trenutnom procesu obrazovanja, doškolovavanja ili obuci), što podrazumeva ponovno povezivanje sa profesionalnim okruženjem gde mogu da uče i steknu poverenje na bezbednom mestu. Opšti cilj ovog projekta je jačanje zapošljivosti mladih ljudi u svetu poljoprivrede kroz razvoj inovativne obuke namenjene mladima i poljoprivrednicima, vlasnicima farmi koji su zainteresovani da mladima daju priliku za stažiranje. Aktivnosti projekta se sastoje od kreiranja i razvoja edukativnih materijala za obuku, kurseva za obuku, onlajn platforme za povezivanje NEET mladih i farmera, stažiranja na farmi itd. IUVENTA će biti posebno posvećena izradi Platforme za povezivanje – onlajn platforme za povezivanje mladih i farmera, koji će ostati na raspolaganju najmanje 5 godina nakon završetka projekta. Projekat je podržan od strane Evropske komisije u okviru programa Erazmus+, akcija – Partnerstva za saradnju sa mladima.

U cilju što uspešnije realizacije projekta sprovodi se i anketa namenjena poljoprivednicima i mladima. Zainteresovani mogu učestvovati u anketi posredstvom sledećih linkova.

Link upitnika za farmere: https://forms.gle/rHpqSbcdMBz2tZBn9

 Link upitnika za mlade: https://forms.gle/uFyCD71trmGKiR8t7