Povodom italijanskog kolektivnog  učešća na 89. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, U Palati Italije u Beogradu juče je u organizaciji ITA/ICE Italijanska agencije za promociju privredne saradnje i Odeljenja Ambasade Italije za promociju ekonomske sardnje  održana konferencija za medije. Na konferenciji su predočene aktivnosti italijanskih privrednika kao i događaji koji će biti organizovani tokom sajamske manifestacije, a u organizaciji Italijanske agencije za promociju privredne saradnje ITA/ICE.

Učešće italijanskih privrednika na Poljorpvirednom sajmu u Novom Sadu postalo je uobičajeno, a s obzirom na okolnosti u sektoru poljoprivrede kao i uspešne privredne saradnje Italije i Srbije ne iznenađuje i učešće na predstojećoj sajamskoj manifestaciji. Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, kako je na konferenciji naznačio njegova ekselencija Karlo Lo Kašo, ambasador Republike Italije u Srbiji je i za njega lično izuzetno važan događaj. To je potvrđeno i u poslednje, nešto više od dve godine u vreme pandemije jer uprkos takvoj situaciji pokazana je značajna inicijativa za dalju saradnju. Osim toga, ove godine sajamska manifestacija ima i poseban značaj jer se održava u Novom Sadu, u evropskoj prestonici kulture. Značaju održavanja manifestacije, odnosno njenih osnovnih tematika u vezi sa poljopriovednom proizvodnjom nedavno su ponovo potvrđena novonastalom krizom.

 -Trenutna aktuelna situacija uzrokovana ratom u Ukrajini još jednom je potrvdila koliko je poljoprivreda i snabdevenost prehrane strateška mera. Globalna kriza vezano  za prehranu i lance snabdevanja navode nas na razmišljanje da još jednom pažljivo razmislimo na mogućnosti sektora  poljoprivrede u smislu veće primene naučnih inovacija  i ekološke održivosti rekao je njegova ekselencija  Karlo Lo Kašo.

Prisustvom 24 preduzeća na kolektivnoj izložbi Italije na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koje posluju u sektorima poljoprivedne biljne i sotčarske proizvodnje potvrđuje se njihova zainteresovanost za saradnju u ovim granama u Srbiji.

-Ova zainteresovanost  dolazi u okviru odličnog razvoja situacije u vezi trgovinske razmene između dve zemlje.  U 2021.  smo zabeležili rekord  u ekonomskoj razmeni  u vrednosti 4,1 milijardom evra, a  u prvom tromesečju ove godine taj broj nastavlja da raste sa 19 odsto, te je dostignuta vrednost 1,1 milijarde evra.  Takođe trgovina poljoprivrednim proizvodima između Italije i Srbije  je značajno ubrzana  u toku 2021 godine, naznačio je njegova ekselancija Karlo Lo Kašo.

Govereći o poljoprivedi Italije njegova ekselancija Karlo Lo Kašoje naglasio da se ova privredna grana smatra najzelenijom u Evropi. To potvđuje i više od 80.000 onih koji se bave organskom proizvodnjom, u okviru koje se nalazi i 526 vina kao i više od 5.000 različitih tradicionalnih i drugih poljoprivrednih proizvoda.  Osim u ovim proizvodnjama, Italija prednjači i u proizvodnji voća i povrća,  kao što su jabuke, kruške, trešnje, grožđe i lešnik. 

U privredi Italije značajno mesto ima i sektor mašinske industrije kako za proizvodnju mašina i opreme tako i komponente. U skladu s ovim, italjanska preduzeća će na Sajmu predstaviti primere uspeha u okviru Poljoprivrede 4.0 koja je sve više digitalna i ekološka. Digitalni sektor je i baza, podsetio je njegova ekselancija Karlo Lo Kašo sprovođenja Zelenog plana kvalifikovana kao instrument i alat s kojim se podsstiče održiva poljoprivredna poriuzvodnja.

O predstojećem 89. međunardonom poljoprivednom sajmu govorio je i direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković koji je tom prilikom izrazio  zadovoljstvo zbog uspešne privredne sardnje Italije i Srbije, dodajući da mu je veoma drago ako je Novsadski sajam kao organizator manifestacije Poljoprivrednog sajma i okupljanje priivrednika dao svoj doprinos u postizanju uspešnih privrednih rezultata.  Cvetković je istako i da ITA/ICE Italijanska agencije za promociju privredne saradnje, odnosno preduzeća koja nastupaju na kolektivnoj izložbi svake godine podižu standardu. Osim kolektivnog učešća italijanskih privredniika na Poljoprivednom sajmu godinama unazad, Italija je 2015. godine bila zemlja partner, godinu dana kasnije zemlja priijatelj i 2019. ponovo zemlja partner. Skoro da je izvesno, da će, najavio je Cvetković, Italija biti i zemlja partner Međunarodnom poljoprivednom sajmu i u godini jubileja, tačnije 2023. kada će Novosadski sajam obeležiti vek postojanja, a njegova najznačajnija manifestacija Međunarodni poljoprivedni sajam 90. rođendan.

Da je Poljoprivredni sajam u Novom Sadu prilika za uspostavljanje novih privrednih kontakata potrvđuje i to što na 10. kolektivnoj izložbi Italije učestvuje 24 preduzeća od kojih polovina učestvuje već 10. put za redom.

Na kolektivnoj izložbi, kako je najavio direktor Italijanske agencije za spoljnu trgovinu ITA-ICE u Beogradu i Podgorici Antonio Ventreska učestvovaće preduzeća koja će predstaviti različlčite tipove mašina, komponenti, pakerica za poljoprivredne proizvode.

Osim kolektivne izložbe, Antonio Ventreska je najavio i dva događaja koja će se odrđati tokom 89. poljoprivednog sajma u Novom Sadu, a čiji je organizator takođe ITA-ICE. Naime, 24. maja u Kongresnom centu Master s početkom u 12:00 sati biće održan seminar “Budućnost poljoprivede kroz tehnologiju”. Na seminaru će stručnjaci govoriti o tehničkim inovacijama koje pomažu postizanju ciljeva održive i ujedne zelene poljopirvredne proizvodnje. Osim otga biće predstavljeni i različiti modaliteti primenjeni u Italiji koji su u praksi dali pozitivne rezultate u snabdevanju savremenim mašinama različiitm poljopirvednim proizvođačima kako u odnosu na vrstu proizvodnje tako i veličinu farme odnosno gazdinstva. Dan kasnije, u sredu, 25. maja u 13.00  sati biće održana prezentacija jednog od najznačajnijih evropskih sajmova, međunarodnog sajma poljoprivednih mašina Eima International  u Bolonji,  koji će se ove godine održati u terminu od 9. do 13. novembra.

 Antonio Ventreska je  najvio i učešće ITA/ICE i na 90. poljoprivednom sajmu uz napomenu da su ova dva predstojeća sajma samo polazna i završna tačka jednogodišnjeg perioda koji će se iskoristiiti za procenu kvaliteta sprovedenih aktivnosti, kao i da se dođe do saznanja šta je potrebno uraditi kako bi se unapredila saradnja i kako se razmenom iskusava može dođi do obostrane koristi u tehnologiji proizvodnje. To se odnosi između ostalog na korišćenje različtih tehnološki instrumenata kao što je praćenje proizvodnje dronovima, primena različitih algoritama u navodnjavanju, 24. časovna kontrola odnosno sve ono što moe da se uradi kako bi se postiglo unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

M.Antanasković