U povoljnim klimatskim uslovima, u fazi cvetanja, kajsija obilno zameće, čak 70% do 80% cvetova. Obilno zametanje plodova kod kajsije može se negativno odraziti na krupnoću i kvalitet ploda, što ujedno iscrpljuje i opterećuje voćku. Takođe, dovodi do neujednačenog sazrevanja, lomljenja grana i do slabog diferenciranja cvetnih pupoljaka. Sve ovo prouzrokuje alternativno rađanje, posebno u voćnjacima bez navodnjavanja i ako ishrana nije izbalansirana.
U uslovima kada je zametanje obilno, neophodno je obaviti proredu plodova. Tada ona ima svoju ekonomsku isplativost, jer su posledice preobilne rodnosti veće od ulaganja u proređivanje.
Plodovi se uglavnom proređuju ručno. Odstranjuju se slabo razvijeni, dvojnici (blizanci), oštećeni i suviše zbijeni plodovi. Na mešovitim grančicama ostavlja se pet do osam plodova, na cvetnim dva-tri, a na kiticama jedan do dva ploda ili jednostavnije na jednogodišnjim prirastima razmak između plodova treba da bude od 5 cm do 7 cm, a na kiticama se ostavljaju dva-tri ploda. U proređivanju plodova na mešovitim granama trebalo bi nastojati da plodovi koji ostaju na njoj budu spiralno raspoređeni, a ne svi na jednoj strani.
Optimalno vreme za proređivanje je kada plodovi dostignu veličinu manjeg oraha, odnosno u fazi formiranja i početka očvršćavanja koštice. Posle zatvaranja koštice proređivanje plodova ne podstiče njihovu krupnoću.
Plodovi se kidaju rukom ili im se seku peteljke neposredno ispod osnove ploda.
Prilikom proređivanja treba voditi računa da se obezbedi dovoljna količina lisne mase za pravilnu ishranu ploda, otprilike 10-20 listova po jednom plodu.
Kod nas se proređivanje plodova kajsije retko primenjuje, jer je ona tražena na tržištu, a i zahtevi potrošača su dosta skromniji nego kod drugog voća. Poslednjih godina se kajsija koristi za proizvodnju rakije (kajsijevače), tako da je praktično svi iskorišćavaju bez obzira na kvalitet.
Prilikom donošenja odluke da li će se raditi proreda treba imati u vidu sve posledice koje prerođavanje može da donese.
Može se raditi i hemijska proreda plodova kajsije, ali nema iskustava iz proizvodnih zasada. Dobijeni rezultati su iz oglednih ispitivanja. Kod hemijskog proređivanja nije moguće u potpunosti predvideti njegove efekte, jer u velikoj meri zavise od vremenskih prilika. Hemijsko sredstvo za proređivanje plodova, poput NAA – alfa-naftil sirćetne kiseline (Amidthin), još uvek je u fazi ispitivanja. Dobri rezultati u istraživačkom radu su ostvareni i rastvorom Sevina – S 50, u koncentraciji od 0,1% u vreme cvetanja, kao i primenom morfaktina.
 
Tekst i foto:
Master inž. Radmila Koprivica
PSSS "Beograd"