Razvojni fond AP Vojvodine odobrio  je 15 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu od 67.446.447,51 dinara, na nedavno održanoj  sedni  Nadzornog odbora.
Individualnim poljoprivrednim gazdinstvima je odobreno devet kredita u ukupnom iznosu od 29.122.700,00 rsd i to: za kupovinu poljoprivrednog zemljišta dva  kredita u  ukupnom iznosu od 4.865.000,00 dinara, zatim. za nabavku poljoprivredne mehanizacije četiri kredita u ukupnom iznosu od 12.289.700,00 dinara i za obrtna sredstva u poljoprivredi dva kredita u ukupnom iznosu od 7.850.000,00 dinara. Za investicije u poljoprivredi odobren je jedan kredit u iznosu od 4.118.000,00 dinara.    
Pravnim licima i preduzetnicima je odobreno šest kredita u ukupnom iznosu od 38.323.747,51 dinara i to: za dugoročne kredite za investiciona ulaganja tri kredita u ukupnom iznosu od 26.025.935,00 dinara, zatim za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam jedan kredit u iznosu od 1.000.000,00 dinara i za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane EU i bilateralnih donatora dva kredita u ukupnom iznosu od 11.297.812,51 dinara
 
S.V.