Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o smanjenju naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede. Donošenjem ove odluke uvažene su sugestije poljoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povoljnije uslove prilikom proizvodnje, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Izmena Odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede doprineće olakšanom radu industrije mesa i mleka kao i pratećih industrija, jer odluka podrazumeva da se iznos naknade utvrdi na minimalnom iznosu propisanom Regulativom EC 882/2004. Na ovaj način, izvozna industrija biće rasterećena naknada za veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošiljki, s obzirom na to da će veterinarsko-sanitarni pregled biti obavljen u toku proizvodnje.
Odluka podrazumeva korekciju naknade koja je ranije iznosila 200 dinara po toni mleka na 110 dinara po toni mleka. Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede prilikom utovara živine ustanovljena je prema broju utovarenih životinja, veličini pošiljke i prema kategorijama živine, s ciljem zaštite malih proizvođača u procesu nabavke materijala za tov. Korekcija naknade izvršena je sa 1,5 dinara po jednodnevnom piletu na 0,1 dinar bez obzira na broj jednodnevnih pilića unutar pošiljke; sa 1,5 dinara po jedinki živine na 0,5 dinara za pošiljke preko 2.000 jedinki živine; sa 1,5 na 0,7 dinara po jedinki za pošiljke od 1.000 do 2.000 jedinki živine; dok je za pošiljke do 1.000 jedinki naknada ostala u ranije utvrđenom iznosu od 1,5 dinara po jedinki živine.
Ukinute su naknade za preradu i pakovanje jaja, za preradu i skladištenje meda, za doradu i preradu creva i omotača za kobasice od sirovina životinjskog porekla, za proizvodnju sirila, za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla, za proizvodnju hrane za životinje i hrane za kućne ljubimce.