Eksplanatorni sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije (skrining) za Pregovaračku grupu 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, održava se u Briselu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Delegaciju Srbije čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici ostalih relevantnih institucija, na čelu sa Tanjom Miščević, glavnim pregovaračem i Danilom Golubovićem, predsednikom Pregovaračke grupe 11 i državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede.
Na eksplanatornom skriningu, predstavnici Evropske komisije - Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) i Generalnog direktorata za proširenje (DG Enlargement), izložiće osnovne elemente zakonodavstva EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja srpskoj delegaciji i predstaviti pravila i principe funkcionisanja Zajedničke poljoprivredne politike EU, uključujući najnoviju reformu.
Tokom trajanja eksplanatornog skrininga za Pregovaračku grupu 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, u prostorijama Privredne komore Srbije organizovan je direktan prenos sastanka preko veb-linka za predstavnike civilnog društva, privrede, drugih ministarstava, nauke i svih zainteresovanih strana.
Naredni, bilateralni skrining za Pregovaračku grupu 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj, održaće se u periodu od 14. do 16. maja u Briselu.