Zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Konkurs čiji je cilj unapreditiekonomskipoložaj žena putem porasta broja žena vlasnica nepokretnosti, podstaknutirazvoj ruralnih sredinaipoboljšatidemografskustrukturu kroz dolazak dece i povećanja nataliteta, otvoren je do 21. aprila 2022. godine.

Ove godine Zavod je za ovaj program obezbedio ukupno 18 miliona dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Vojvodine iznosi 1,2 miliona dinara.

Pravo učešća imaju supružnici ivanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.

Kriterijumi za dodelu sredstava su godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina),radni odnos (da je jedan od učesnika konkursa zaposlen), zatim obrazovanje, da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti, da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine, kao i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.

O ostalim uslovima i pravu učešću na Konkursu, kao i potrebnoj dokumentaciji više na linku 

https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Konkurs za kuće Zavod realizuje od 2015. godine i do sada se 312 porodica nastanilo u selima širom Vojvodine, dok je 312 žena postalo suvlasnica nekretnine. Iz budžeta AP Vojvodine je za realizaciju ovog podsticajnog programa izdvojeno 305miliona dinara.

Kuće su dodeljene u 40 opština Vojvodine, a najveći broj nekretnina kupljen je u selima sa teritorija opštinaBačka Palanka, Vrbas, Subotica, Šid, Sombor i Bečej.