Na području Pomoravskog okruga 1.371 hektar državnih i 32.607 hektara privatnih šuma napao je gubar, izjavila je Tanjugu Milka Karaklić, samostalni referent za gajenje i zaštitu šuma Šumskog gazdinstva "Južni Kučaj" u Despotovcu a objavljeno je na sajtu Privredne komore Srbije. Gubar je napao šume u svim opštinama - Despotovac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac a reč je o slabom, srednjem, jakom i vrlo jakom napadu. Najviše privatnih šuma, 15.400 hektara, zahvaćeno je gubarom na području Jagodine.
U državnim šumama mehanički su očišćene gotovo sve površine, ostalo je još oko 50 hektara na području Paraćina, ali u privatnim šumama nije ništa rađeno, a na poziv uprave Šumskog gazdinstva "Južni Kučaj" niko se nije odazvao da čisti šume od gubara. Milka Karaklić kaže da je Šumsko gazdinstvo preko šumara i plakata podsetilo vlasnike privatnih šuma da su prema Zakonu o šumama obavezni da se uključe u akciju uništavanja gubara, međutim oni to ne rade, što predstavlja problem i državnom gazdinstvu jer su privatne i državne šume jedne uz drugu, a gubar leti.
Štete od gubara, kada se previše namnoži, mogu biti ogromne, ekonomske i ekološke, golobrst, fiziološko slabljenje šuma i voćnjaka i otvoren put ostalim štetnim organizmima, a krajnji ishod je sušenje šuma i voćnjaka.
U letku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume i Javnog preduzeća "Srbijašume", koji stanovništvu dele šumske uprave u Pomoravskom okrugu, apeluje se na vlasnike šuma i voćnjaka da odmah pristupe uništavanju jajnih legla gubara, kako bi se šume i voćnjaci sačuvali od golobrsta i sušenja.