Povodom nedavno održanih sastanaka sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede im se zahvaljuje i pruža punu podršku u svakom daljem naporu da se položaj poljoprivrednika u Srbiji zaštiti i dodatno unapredi, posebno kroz zajedničku saradnju nadležnih institucija i udruženja.

U skladu sa postignutim dogovorima na pomenutim sastancima i punom saglasnošću koju su istakli svi učesnici u vezi predloga mera podrške, resorno Ministarstvo obave[tava poljoprivredne proizvođače da će za korišćenje beskamatnih kredita moći da se obrate sledećim bankama:       

  1. Komercijalna banka
  2. ProKredit banka
  3. Sberbank
  4. Banka Intesa
  5. OTP banka
  6. Kredit Agrikol
  7. Halk Bank
  8. UniKredit banka
  9. Rajfajzen banka
  10. AIK banka

Takođe, mole sve zainteresovane poljoprivrednike da za više informacija o kupovini đubriva pod najpovoljnijim uslovima pozovu broj telefona: +381648188794.  

Foto:Pixabay