Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić otvorio je 14. marta novu liniju za proizvodnju senzora i elektronskih i komunikacionih komponenti za primenu u poljoprivredi, biotehnologiji i monitoringu životne sredine, u okviru "BioSense" centra Univerziteta u Novom Sadu. "BioSense" centar je međunarodno priznat multidisciplinarni naučnoistraživački centar i regionalni provajder naprednih informaciono-komunikacionih tehnologija za primene u preciznoj poljoprivredi, šumarstvu i zaštiti životne sredine. Pokretanje jedne od najsavremenijih linija za proizvodnju senzora u ovom delu Evrope finansirala je Evropska komisija preko programa "InnoSense", u koji je uloženo tri miliona evra. Puštanju u rad nove linije za proizvodnju senzora prisustvovao je i potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragosvav Petrović. Pokretanjem nove linije za proizvodnju senzora ojačana je laboratorija za mikro i nano-elektroniku, po uzoru na vodeće svetske centre u ovoj oblasti. Time je "BioSense" centar dobio naučnu infrastrukturu jedinstvenu u širem regionu, počevši od "čiste sobe" u kojoj se eksperimenti obavljaju pod posebnim uslovima, saopšteno je na sajtu Pokrajinske Vlade.
Istraživači "BioSense" centra sada mogu da u našoj zemlji rade naučna istraživanja na svetskom nivou i da svojim radom doprinesu razvoju i održivosti eko-inovacija u poljoprivredi i zaštiti životne sredine - oblastima od velikog značaja za društvo. Nova naučnoistraživačka oprema omogućava istraživačima "BioSense" centra da kombinuju najsavremenije mikro i nano-elektronske tehnologije i da ostvare značajne naučne prodore u oblasti senzora za primene u poljoprivredi i zaštiti životne sredine.
"Zahvaljujući senzoru koji će se proizvoditi u "BioSense" centru, poljoprivreda u našoj zemlji biće unapređena, jer će moći, na primer, da se definiše kolika količina mineralih đubriva treba da se koristi na pojedinim površinama, kolika je vlažnost zemljišta i na koji način treba da se reguliše, te koje je biljne vrste na kom zemljištu najbolje gajiti. Ovako visoka tehnologija jedinstvena je u Srbiji, ali i u zemljama u regionu i omogući će da poljoprivreda u našoj zemlji bude efikasnija i produktivnija, te da se poveća zarada po hektaru, istakao je dr Bojan Pajtić.
Koordinator "InnoSense" projekta Vesna Crnojević Bengin navela je da je Evropska komisija prepoznala "BioSense" centar kao „naučni svetionik u regionu“, zbog čega je i podržala njegov dalji razvoj kroz FP7 projekat "InnoSense", najveći iz Okvirnog programa 7 do sada finansiran u Srbiji. Kroz ovaj projekat, Evropska komisija uložila je blizu tri miliona evra u ojačavanje laboratorija i ljudskog potencijala "BioSense" centra. Kroz projekat FP7 "InnoSense", istraživački tim "BioSense" centra ojačan je i sa osam eksperata iz inostranstva, koji su doneli nova znanja i specifičnu ekspertizu. Osim njih, tu je i preko 50 mladih istraživača koji svojim entuzijazmom i fokusiranim naučnim radom svakodnevno doprinose razvoju centra.
Kao rezultat ovakve multidisiplinarne orijentacije, naučnog rada i saradnje s inovativnim preduzećima i Vladom AP Vojvodine, u "BioSense" centru je osnovana i prva evropska živa laboratorija u oblasti precizne poljoprivrede. U okviru FP7 projekta "InnoSense", u centru je oformljena i grupa za razvoj inovacija i poslovanja, sa ciljem da omogući efektivno povezivanje rezultata istraživanja sa tržištem, navodi se u saopštenju.