Na sednici Odbora Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS ministar poljoprivrede u Vladi Srbije prof. dr Dragan Glamočić istakao je između ostalog da Ministarstvo poljoprivrede i Privredna komora Srbije rade na istom koloseku, kako bi zajednički rešavali nagomilane probleme u ovoj delatnosti. Vlada Srbije je u cilju poboljšanja položaja u stočarstvu usvojila izmene za spuštanje nivoa cena veterinarskih usluga, a takođe i više izmena za poboljšanje poslovanja u živinarstvu. Osim toga, biće i povoljnih kredita za poljoprivrednike, a za ovu kreditnu liniju obezbeđeno je ukupno oko devet milijardi dinara. Govoreći o stanju u stočarstvu Srbije, dr Glamočić je podvukao da bez veće potrošnje nema ni veće proizvodnje hrane. Kako bi se ubrzali procesi u ovoj delatnosti potrebno je i pojednostavljenje svih procedura, posebno administrativnih. Posebno je naglasio da je PKS veoma dobar i kvalitetan partner za saradnju, što pokazuju i dosadašnji rezultati. Ukazao je i na to da poljoprivredu očekuju bolji dani i istakao da se očekuje da će se uskoro naša hrana transportovati i preko EU, odnosno Rumunije, u Rusiju. Reč je o svinjskom mesu i proizvodima od njega, što do sada nije bilo dozvoljeno. Prof Glamočić je najavio i skoru mogućnost izmene sporazuma sa Briselom u delovima koji ne odgovaraju našim proizvođačima hrane. Na sednici Odbora ministar je govorio i o velikim mogućnostima povećanja izvoza robe iz viših faza prerade poljoprivrednih proizvoda. Tako su se već stvorili uslovi za izvoz 24 miliona tona prerađenog mleka u kajmak i sireve, što će biti izvezeno u više zemalja, a jedna od njih je i Kina.
Savetnik ministra poljoprivrede Ljubiša Jovanović govorio je o stanju na tržištu hrane u Srbiji i EU. Istakao je da Srbija ima velike šanse za izvoz "bebi bifa", posebno u EU kojoj godišnje nedostaje oko 500.000 tona ovog mesa.
Sekretar za poljoprivredu PKS Nenad Budimović govorio je o rezultatima ostvarene proizvodnje osnovnih ratarskih kultura u prošloj godini. Istakao je da je ukupna robna razmena agrara sa svetom bila 4,36 milijardi dolara. Od toga je izvezeno hrane za 2,79 milijardi, a uvezeno za 1,56 milijardi dolara.
Kada je reč o agrarnoj proizvodnji u Srbiji, najviše problema postoji u stočarstvu, rečeno je na sednici Odbora Udruženja za agrar PKS. I pored toga što Srbija ima povoljne prirodne uslove za njegov razvoj, ono već treću deceniju beleži negativne trendove i pad od dva do tri odsto godišnje. U strukturi ostvarene bruto vrednosti poljoprivrede u 2012. godini oko 38,1 odsto potiče od stočarstva. U stočarskoj proizvodnji koja je u 2012. za 8,2 odsto bila veća u odnosu na 2011. godinu, porast beleže vrednosti u govedarstvu za 0,2 odsto, ovčarstvu za 17,7 odsto i živinarstvu za 5,6 odsto, dok se pad od 6,3 odsto beleži u svinjarstvu. Međutim, kako je rečeno, uspešnog stočarstva nema bez kvalitetne ratarske proizvodnje. Za nju je potrebno i navodnjavanje, a težnja Srbije je da se navodnjava 500.000 hektara, saopšteno je u Privrednoj komori Srbije.