Tokom prethodne godine više puta se, o čemu smo i pisali, govorilo o obaveznoj ugradnji zaštitnih struktura, ramova na polovnim traktorima. Na osnovu ranijih zakonskih regulativa, ova odredba je trebalo da počne da se primenjuje od 1. janura 2022. Međutim, prema poslednjem Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, obavezna ugradnja zaštitnih struktura je odložena za 1. januar 2023. godine. 
Naime, kako piše u članu 90. Pravilnika, traktor vrste T, koji je proizveden i prvi put registrovan u periodu od 1. januara 1983. godine zaključno sa 3. majem 2013. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije od 1. januara 2023. godine. Ove zaštitne strukture treba da budu ugrađene i izvedene u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, da bi se zaštitio vozač od povrede u slučaju da se traktor prevrne. 
Podsećamo i da je u toku realizacija Projekta univerzalnog zaštitnog rama. Ovaj projekat, između ostalog, ima za cilj da se smanje troškovi proizvodnje ove zaštitne strukture i iznađu načini kako bi ramovi bili dostupni korisnicima po što pristupačnijim cenama, a ako se pronađe odgovarajuće rešenje – možda i besplatno.
M. A.