Vlada Republike Srbije je 14. marta na sednici usvojila Odluku o izmenama Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za zaštitu bilja i Odluku o izmenama Odluke o visini naknade u oblasti sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Donošenjem ovih odluka, Vlada Srbije - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uvažila je sugestije poljoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povoljnije uslove prilikom proizvodnje i uvoza.
U oblasti sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta smanjeni su iznosi naknada za izmenu rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja sa 5,310 dinara na 4,125 dinara, za proveru ispunjenosti uslova za obavljanje prometa na malo sa 8,890 na 3,940 dinara, za pregled za obavljanje prometa na veliko sa 9,890 dinara na 4,940 dinara, za pregled i izdavanje rešenja za odobrenje prometa naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja sa 12,210 dinara na 8,910 dinara, za pregled radi provere ispunjenosti uslova za izdavanje rešenja o odobrenju primene naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja sa 12,870 dinara na 9,240 dinara, za pregled za proveru ispunjenosti uslova za pružanje savetodavnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja sa 7,900 na 5,260 dinara, za pregled radi provere ispunjenosti uslova za pružanje operativnih usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja koja nisu naročito opasna sa 10,880 na 7,910 dinara, za pregled i uzorkovanje sredstava za ishranu bilja i sirovina za njihovu proizvodnju pri uvozu iznos koji se plaća za vagonske, kamionske, kontejnerske i brodske pošiljke preko 10 tona i za avionske i denčane pošiljke preko tri koleta smanjen je sa 145,5 dinara po svakoj narednoj toni, odnosno koletu na 60 dinara po svakoj narednoj toni, odnosno koletu.
Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" Republike Srbije, objavljeno je na sajtu Vlade.