Na skupu Ministarstva za brigu o selu koji je danas upriličen u Palati Srbija predstavljeni su rezultati rada Ministarstva u 2021. godini. Ministar Milan Krkobabić istakao je neophodnost nove teritorijalne organizacije Republike Srbije koja u fokusu treba da ima lokalnu zajednicu i njeno zakonom utvrđeno neprikosnoveno pravo da seoske opštine samostalno dogovaraju, planiraju i odlučuju i da mogu da računaju na sopstvena izvorna sredstva i na transfer odgovarajućih sredstava iz Republike.

-Samo tako će ljudi biti zadovoljni, rešavaće svoje probleme i tu će hteti da ostanu,  izjavio je Krkobabić.

Akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU i kopredsednik  Nacionalnog tima za preporod sela Srbije izjavio je da akademici, naučni radnici i profesori fakulteta treba da svojim radom doprinesu boljem životu u selima Srbije, a tako i samom napretku Srbije.    

Ministarstvo za brigu o selu je tokom 2021. godine uspešno sprovelo 4 programa kojima je obuhvaćeno 129 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji (od ukupno 179).

Program koji se najduže sprovodi, već petu godinu,Program podrške razvoju zadrugarstva u Srbiji dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja zadruga ove godine jepredviđao 500 miliona dinara, 15 miliona dinara po prijavi za stare i 7,5 miliona dinara za nove zadruge, pa je 57 zadruga dobilo je sredstva za unapređenje svog poslovanja.

Za Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom izdvojeno je ukupno 686,5 miliona dinara. Maksimalan iznos po prijavi bio je 1,2 miliona dinara i otkupljena je 651 seoska kuća sa okućnicom koje se nalaze u 100 jedinica lokalnih samouprava.

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva rešava problem prevoza seoskog stanovništva u 479 sela Srbije, a nedeljno će ga koristiti 17.000 - 18.000 putnika. 120 miliona dinara izdvojeno za ovaj program raspodeljeno je na 18, po tom pitanju najugroženijih, jedinica lokalnih samouprava.

Za Program dodele bespovratnih sredstava za organizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela“ izdvojeno je30,5 miliona dinara (500 hiljada dinara bio je maksimalan iznos po prijavi) i 68 jedinica lokalnih samouprava dobilo je sredstva za održavanje ove manifestacije u svojim selima. U najrazličitijim disciplinama takmičilo se i družilo 961 selo, a  100.000 učesnika i posetilaca ove manifestacije podržalo je negovanje kulture i tradicije, doprinelo obogaćenju društvenog i sportskog života u selima širom Srbije.

Svečanom skupu prisustvovali su članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, članovi Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, narodni poslanici, profesori beogradskog i novosadskog univerziteta, predsednici Zadružnih saveza Srbije i Vojvodine, gradonačelnici, predsednici opština, direktori zadruga, a prisutnima su se obratili i dobitnici sredstava po navedenim programima.