Grad Vranje potpisao je Deklaraciju o zaštiti pčela, koju je inicirao Savez pčelarskih organizacija Srbije SPOS. Osnovni cilj Deklaracije jeste postepeno ukidanje tretiranja komaraca sredstvima otrovnim za pčele. Takođe, jedan od ciljeva je i bolja koordinacija aktivnosti lokalnih samouprava na razvoju poljoprivrede radi pravilne upotrebe pesticida na poljima, kako ne bi dolazilo do trovanja pčela, navode u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Deklaracija o zaštiti pčela zajednički je dokument SPOS, NALED-a i USAID-a.