-Otvaranje regionalne kancelarije znači da se Ministarstvo za brigu o selu približava ljudima sa sela. Grad i okrug ustupiće nam sve potrebne resurse, neće biti dodatnih troškova, a mi ćemo imati valjane informacije i celovit uvid u realno stanje na terenu,izjavio je jučeu Prokuplju ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao da je za sagledavanje realnog života sa svim onim što on nosi, pri čemu presvega misli na ključne probleme, nužan neposredni uvid. I upravo je to pun smisao ovih planiranih regionalnih kancelarija.

Povod jučerašnjeposete ministra Krkobabića Prokuplju je potpisavanje sporazuma o saradnji Ministarstva za brigu o selu sa Topličkim upravnim okrugom.Na ovaj način Ministarstvo za brigu o selu će otvoritiregionalne kancelarije po upravnim okruzima čijim selima je potrebna dodatna podrška u vidu terenskog rada predstavnika Ministarstva, prijema stanovništva i koordinacije aktivnosti u seoskim područjima.

Načelnik Topličkog okruga Zlatan Miljkovićje ocenio otvaranje ove regionalne kancelarije kao prvi korak približavanja države stanovnicima sela Topličkog upravnog okruga.

Gradonačelnik grada Prokuplja Milan Aranđelović zahvalio je ministru na poseti i pojasnio da će ove prostorije biti smeštene u Gradu Prokuplju, zgradi gde je inače smeštena administracija i javne komunalne službe, a stanovnici sela moći će da se raspitaju o svim programima Ministarstva za brigu o selu, kao i da prenesu sve probleme sa kojima se susreću.

Ministarstvu za brigu o selu biće, bez naknade, ustupljen adekvatan prostor za rad na području ovog upravnog okruga i pružena sva potrebna administrativno-tehnička i logistička podrška u radu sa seoskim stanovništvom.

Opštine Topličkog okruga – Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa učestvovale su na svim konkursima Ministarstva za brigu o selu - konkursu za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, konkursu za dodelu sredstava za unapređenje poslovanja zadruga, manifestacija "Miholjski susreti sela", finansirana sredstvima ovog Ministarstva održana je ove jeseni u i opštinama Topličkog upravnog okruga, a prva na rang listi na konkursu za kupovinu minibusa za prevoz seoskog stanovništva bila je upravo opština Kuršumlija, navosi se u saopštenju Službe odnosa s javnošću Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije.

Foto: Saša Đorđević, agencija Beta