Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je usvojilo Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine.

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma:

1) nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500m i preko 500m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;

2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima

3) nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu 

Ovaj pravilnik primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Spisak područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi nalazi se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede.